Logó
Képzések

Tűz- és munkavédelmi oktatás

Tűz- és munkavédelmi oktatás irodai munkát végzők részére

A kurzusról

A kurzus célja, hogy a munkáltatók által kötelezően megtartandó tűz- és munkavédelmi oktatásokat kiváltsa az irodai munkát végzők esetében. A kurzus tartalmazza mindazon ismereteket, amelyekre az irodai munkát végzőknek szüksége van munkájuk végzéséhez. A kurzus sikeres teljesítését követően, névre szóló igazoló dokumentum kerül kiállításra.

A kurzus két fejezetből áll: az első fejezet a tűzvédelmi oktatást, a második a munkavédelmi oktatást tartalmazza. Előbbi csak egy, utóbbi két blokkra oszlik, amelyek közül az egyik az általános munkavédelmi ismereteket, a másik az irodai munkakörnyezettel kapcsolatos ismereteket tartalmazza. Mindhárom blokk teszttel zárul, amelyek sikeres kitöltése biztosítja, hogy a hallgató megértette és elsajátította az oktatási anyagot.

A tűzvédelmi oktatás fejezete magában foglalja mindazon témaköröket, amelyeket az oktatásnak tartalmaznia kell. Így kitér az általános tűzvédelmi szabályokra, a tűzjelzés módjára, a teendőkre tűz esetén, a tűzoltó eszközök használatára, valamint felhívja a figyelmet a munkahely speciális jellemzőinek lehetőségére, amelyek a helyi tűzvédelmi szabályzatban találhatók meg.

Az oktatási anyag először a munkavállaló tűzmegelőzési feladatait veszi sorra (jogi és tűzzel kapcsolatos ismeretek megszerzése, tűzvédelmi szabályok betartása), majd rátér a tűzoltással kapcsolatos feladatokra (tűzjelzés, riasztás, menekülés, tűzoltó eszközök használata, helyes oltóanyag megválasztás).

A munkavédelmi oktatás fejezet magában foglalja mindazon témaköröket, amelyeket az oktatásnak tartalmaznia kell. Így kitér a jogok-kötelezettségek témakörére, a foglalkoztatás feltételeire, a munkahelyek kialakításának alapkövetelményeire, a teendőkre baleset esetén, az elsősegélynyújtásra, a veszélyes anyagokra, a biztonsági jelekre, az egyéni védőeszközökre. A második blokk tartalmazza a kifejezetten irodai munkavégzésre vonatkozó ismereteket, mint pl. az irodai munkakörnyezettel, irodai munkaeszközökkel kapcsolatos tudnivalókat, az irodai munkára jellemző megterheléseket és az ellenük való védekezést.